นักลงทุนต้องใช้เอกสารยืนยันเพื่อใช้งาน Social Trading หรือไม่