เหตุใดจึงไม่สามารถคัดลอกกลยุทธ์ภายในแอปพลิเคชั่นได้