ฉันจะปิดเฉพาะออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งที่คัดลอกจากกลยุทธ์หนึ่งที่ลงทุนไว้ได้หรือไม่