ต้องทำอย่างไรจึงจะเปิดบัญชีเป็นผู้ให้บริการกลยุทธ์ได้