Khi nào một chiến lược được coi là đóng băng trong ứng dụng?