Tôi có cần xác minh giấy tờ của mình không, và làm thế nào để làm điều đó?