ทุกประเภทบัญชีจะสามารถใช้กับแอป Social Trading ได้หรือไม่