คุณจะฝากเงินเข้าบัญชีในฐานะผู้ให้บริการกลยุทธ์ได้อย่างไร