Khám phá những bài viết hay nhất

Các câu hỏi phổ biến

 • Phí hoa hồng giao dịch xã hội là gì?

  Phí hoa hồng giao dịch xã hội là một khoản phí giao dịch mà nhà đầu tư trả cho nhà cung cấp chiến lược khi các khoản đầu tư có lợi nhuận. Với Social Trading, nhà cung cấp chiến lược sẽ xác định trước một mức phần trăm hoa hồng mà nhà đầu tư sẽ phải chia sẻ từ phần lợi nhuận thu được từ các chiến lược đã sao chép.

  Ví dụ:

  Nếu một nhà đầu tư kiếm được 1.000 USD lợi nhuận cho một khoản đầu tư và mức phần trăm hoa hồng là 10% thì phí hoa hồng nhà đầu tư này phải trả cho nhà cung cấp chiến lược là 100 USD.

  Phí hoa hồng giao dịch xã hội được chuyển vào một tài khoản giao dịch Standard được tự động tạo trong Khu vực cá nhân của nhà cung cấp chiến lược để phục vụ cho mục đích này. Tài khoản này được gọi là Tài khoản hoa hồng giao dịch xã hội và số tiền được chuyển vào tài khoản này có thể được dùng để giao dịch, rút tiền hoặc chuyển sang những tài khoản khác.

  Có thể điều chỉnh tỷ lệ phần trăm hoa hồng do nhà cung cấp chiến lược đặt ra sau đó. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm hoa hồng mới sẽ chỉ được áp dụng cho các khoản đầu tư mới mở; còn các khoản đầu tư hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng.

 • Tôi có thể sao chép đồng thời hai chiến lược trở lên không?

  Có, bạn có thể sao chép nhiều chiến lược mỗi lần miễn là bạn có đủ tiền trong ví. Tuy nhiên, các lần thực hiện này sẽ được coi là các khoản đầu tư tách biệt.

  Để tìm hiểu thêm về cách sao chép, vui lòng đọc bài viết của chúng tôi tại đây.

 • Chiến lược giao dịch xã hội là gì?

  Chiến lược Social Trading là tài khoản do nhà cung cấp chiến lược tạo ra trên Khu vực cá nhân của họ, nhằm mục đích thực hiện giao dịch. Nhà đầu tư có thể xem các chiến lược này trên ứng dụng Social Trading và chọn sao chép các chiến lược đó. Nhờ vậy, tất cả các giao dịch trên một tài khoản chiến lược cụ thể sẽ được sao chép vào khoản đầu tư của khách hàng sử dụng hệ số sao chép.

  Có thể tạo chiến lược trên hai loại tài khoản là Social StandardSocial Pro để giao dịch trên nền tảng MT4.

  Social Standard: Nhà cung cấp chiến lược có thể tạo tài khoản chiến lược này với số tiền nạp tối thiểu ban đầu là 500 USD (trong một giao dịch). Quy trình tương tự như đối với tài khoản giao dịch Standard có trong Khu vực cá nhân. Bạn có thể đọc thêm về những tính năng hàng đầu tại đây.

  Social Pro: Nhà cung cấp chiến lược cũng có thể tạo tài khoản chiến lược này với số tiền nạp tối thiểu ban đầu là 500 USD, nhưng loại tài khoản này có yêu cầu vốn luân chuyển là 2,000 USD để chiến lược đủ điều kiện kích hoạt. Quy trình tương tự như đối với tài khoản giao dịch Pro có trong Khu vực cá nhân. Bạn có thể đọc thêm về những tính năng hàng đầu tại đây.

  Lưu ý: Nạp tiền vào tài khoản Social Trading cũng có thể được thực hiện bằng cách chuyển tiền nội bộ từ các tài khoản giao dịch hiện có khác.

  Mọi nhà cung cấp chiến lược đều có thể tạo và quản lý đồng thời nhiều chiến lược trong Khu vực cá nhân của họ.

  Để tìm hiểu thêm về các chiến lược, hãy xem tất cả các bài viết khác trong phần này.

 • Tôi có thể thay đổi tài khoản giao dịch hiện tại của mình sang tài khoản chiến lược trong Social Trading không?

  Bạn không thể thay đổi tài khoản giao dịch Exness thành tài khoản chiến lược Social Trading. Sau khi tài khoản giao dịch hoặc tài khoản chiến lược được tạo, loại tài khoản sẽ được thiết lập vĩnh viễn. Bạn nên tạo tài khoản chiến lược mới, hoặc đăng ký làm nhà cung cấp chiến lược, nếu bạn chưa đăng ký.

  Hãy truy cập đường liên kết bên dưới để xem video hướng dẫn về cách mở tài khoản của nhà cung cấp chiến lược để biết thêm chi tiết.

 • Nhà cung cấp chiến lược có thể giao dịch những gì?

  Các nhà cung cấp chiến lược có thể giao dịch nhiều công cụ, bao gồm:

  • Các công cụ ngoại hối
  • Hàng hóa (Kim loại)
  • Tiền kỹ thuật số

  Công cụ giao dịch được chia thành các cặp tiền tệ như trên MetaTrader 4 theo loại tài khoản:

  Loại tài khoản Nhóm biểu tượng

  Khớp lệnh hiện có

  Social Standard
  • Các cặp tiền tệ ngoại hối, Tiền kỹ thuật số và Hàng hóa (Kim loại) với khớp lệnh thị trường
  Social Pro
  • Các cặp tiền tệ ngoại hối và Hàng hóa (Kim loại) với khớp lệnh tức thời
  • Tiền kỹ thuật số với khớp lệnh thị trường

  Hãy truy cập đường liên kết để tìm hiểu mọi điều cần biết về công cụ giao dịch.

 • Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản Social Trading về tài khoản giao dịch Exness?

  Là nhà đầu tư, bạn chỉ có thể rút tiền của mình về một phương thức thanh toán có sẵn cho bạn. Tuy nhiên, với tư cách là nhà cung cấp chiến lược, bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản Social Trading sang tài khoản giao dịch Exness.

  Hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào Khu vực cá nhân Exness của bạn.
  2. Đi đến mục Giao dịch xã hội.
  3. Nhấp vào biểu tượng bánh răng trên chiến lược Social Trading mà bạn muốn chuyển tiền đi, rồi chọn Rút tiền.
  4. Chọn tùy chọn Chuyển tiền nội bộ được hiển thị.
  5. Khi mục "Giữa các tài khoản của bạn" mở, hãy nhập những thông tin bắt buộc:

                  a. Từ: tài khoản Social Trading được xác định sẵn (nhưng có thể thay đổi được).

                  b. Đến: tài khoản giao dịch Exness mà bạn muốn chuyển tiền đến.

                  c. Tổng cộng (USD): số tiền bằng USD mà bạn muốn chuyển từ tài khoản Social Trading sang tài khoản giao dịch Exness của bạn.

            Nhấp vào Chuyển tiền để xác nhận thông tin này.

  1. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc chuyển tiền.

  Khi thực hiện theo các bước này, bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản Social Trading sang tài khoản giao dịch Exness.

  Truy cập đường liên kết sau để tìm hiểu thêm về giao dịch với Exness.

Các trung tâm hỗ trợ khác