Làm thế nào để nhận hoa hồng đối tác từ các nhà đầu tư?