Tại sao tên thật của tôi lại hiển thị trên chiến lược của tôi?