ผู้ให้บริการกลยุทธ์จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าได้รับค่าคอมมิชชั่นจากนักลงทุนจำนวนเท่าใด