การถอนเงินของผู้ให้บริการกลยุทธ์ส่งผลต่อกลยุทธ์อย่างไร