ผู้ให้บริการกลยุทธ์สามารถถอนเงินค่าคอมมิชชั่นได้บ่อยครั้งเพียงใด