การถอนเงินจะส่งผลต่อการลงทุนในกลยุทธ์ของคุณอย่างไร